วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาว  ศรินภัสร์  ตันวัฒนเสรี
คบ.2  สังคมศึกษา
รหัส   534110058
คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
 สมัยมัธยม
 ยามราตรี
 เที่ยวน้ำตก
รอดูขบวนพาเหรด